Muzeum Most

Biografie baronky Ulriky von Levetzow

Expozice je věnována stručné biografii baronky Ulriky von Levetzow, její nejbližší rodině, zámku v Třebívlicích a osudům její pozůstalosti.

Do dějin 19. století se tato původem meklenburská šlechtična zapsala jako poslední velká láska Johanna Wolfganga Goetha. Láska dvaasedmdesátiletého básníka k sedmnáctileté dívence, která se pro něj stala inspirací pro napsání jedné z nejpůsobivějších milostných básní všech dob "Elegie" i fakt, že Ulrika zemřela v pokročilém věku neprovdána, daly vzniknout legendě o romantické nenaplněné lásce.

Větší část svého života prožila Ulrika von Levetzow v Čechách na zámku v Třebívlicích na Litoměřicku. Záhy po její smrti prodal její synovec celé panství městu Mostu, a to i s částí její pozůstalosti, kterou získalo tehdy městské muzeum v Mostě.

Identifikovaná a dochovaná část této pozůstalosti je z větší části vystavena právě ve stávající expozici umístěné do dvou místností. V prvé je možno se ve stručnosti seznámit s barončiným životopisem. Originály a kopie dokumentů a fotografií jsou doplněny drobnými předměty z její pozůstalosti včetně dochované části zámecké knihovny z Třebívlic. Ve druhé části je vystaveno vybavení tzv. Goethova pokoje, jinak nazývaného posmrtným Ulričiným pokojem, který byl původně umístěn na zámku v Třebívlicích.

zobrazit galerii

více info

GPS: 50.5173936 13.6390056

car
22 km
20 min

bike
24,7 km
1:45 h

car
36,9 km
10:49 h