vinařství

Tři století před tím, než Bušek z Velhartic nutil Karla IV. česká vína po půnebí válet, Spytihněv II. v roce 1057 založil darovací listinou nejstarší viniční oblast v Čechách – Litoměřicko. Mnohasetletá tradice vinic v severních Čechách, Přerušovaná a znovuobnovená se zrcadlí i ve vínech vinařství Johann W. Velkorysý přístup při obnově vinic, pečlivá a šetrná ruční práce i nejmodernější technologie nám dávají jedinečnou možnost znovu vychutnat víno, které se pilo naposledy před sto lety. Patronkou našeho vinařství je baronka Ulrika von Levetzow. Příběh její mladé lásky k o dvě generace staršímu Johannu W. Goethemu se odráží i v našich vínech. Svěžest a radost se snoubí se zralostí a zkušeností. stamp

nejstarší vinařskýregion v Čechách

Zámecké vinařství Třebívlice vybudoval český podnikatel a velký milovník vína Jan Dienstl. V letech 2004–2010 vrátil do jedinečného panoramatu Českého středohoří 35 hektarů kvalitních vinic. První vinobraní výhradně z vlastních hroznů proběhlo v Třebívlicích v roce 2012. Seznamte se s největším vinařským projektem v Čechách za poslední dobu.

DESIGNlahve a etikety

Design lahve a etikety vytvořil pan Oldřich Kulhánek, legenda naší vrcholné grafické a ilustrátorské tvorby, který je známý zejména coby autor litografií význačných literárních děl, poštovních známek a bankovek. Na etiketě je Ulrika von Levetzow, poslední láska Johanna Wolfganga Goetha. Jsou to vlastně původně její vinice. Jí bylo šestnáct let, když se v Mariánských Lázních poznala s Goethem, kterému bylo 76 let. Zde bylo její panství.

JanDienstl

Rodák z Ústí nad Labem, v současnosti již dlouholetý Třebívličan. Strojní inženýr s titulem z ČVUT, ale také znalec gastronomie a vína, jemuž se věnuje od svých 25 let. Významný podnikatel v oblasti těžebního průmyslu a energetiky, a zároveň lokální patriot, který v Třebívlicích investuje nemalé prostředky do obnovy tradiční výroby místních svébytných vín, pocházejících z révy pěstované na jihozápadních svazích vyhaslých sopek Českého středohoří. Spolu s tím se snaží o pozdvihnutí špičkové severočeské gastronomie založené na surovinách dodávaných výhradně místními zemědělci a aktivně propaguje také regionální turistiku a cestovní ruch.

MartinNesvadba

Narodil se přímo mezi vinicemi na Jižní Moravě a k práci na vinohradech i ve sklepích přičichl už coby malý kluk. Po střední vinařské škole ve Valticích absolvolal obor vinohradnictví a vinařství na fakultě brněnské Mendelovy univerzity v Lednici, která má v enologickém vzdělání u nás nejdelší a nejváženější tradici. V průběhu závěrečného ročníku působil ve společnosti Vinium Velké Pavlovice, kde nabyl praktické zkušenosti s moderními technologickými postupy při výrobě vína. Jako vystudovaný technolog stál u zrodu vinařství Tanzberg Mikulov, poté působil ve vinařství Kolby a nakonec před několika lety přijal velkou výzvu a přesídlil ze známé mikulovské vinařské oblasti do severních Čech, aby se zde podílel na obnovení tradice místního vinohradnictví a výroby vína.